Ta strona korzysta z plików cookie w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na umieszczanie plików cookie w twoim urządzeniu.

Zarządy Spółek: Ingram Micro Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236804 oraz Ingram Micro Spółka z o.o. (poprzednio RRC Poland Spółka z o.o.) z siedzibą w w Warszawie, przy ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028820, niniejszym ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 30 czerwca 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Ingram Micro Poland Spółka z o.o. oraz Ingram Micro Spółka z o.o. Plan połączenia wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie spółek.

Pobierz pdf