Ta strona korzysta z plików cookie w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na umieszczanie plików cookie w twoim urządzeniu.

Uproszczone zarządzanie łańcuchem dostaw.
Ingram Micro jest w stanie zarządzać każdą częścią łańcucha dostaw rozwiązań bezprzewodowych poprzez drobiazgowe prognozowanie, optymalizację oferty produktowej, realizację zamówień, bieżącą ocenę wyników i przygotowywanie raportów biznesowych.

 

Zarządzanie kanałami i dostawcami: Nasze wspólne podejście do zarządzania dostawcami i poszukiwania możliwości sprzedażowych pomoże Ci osiągnąć przyjęte cele biznesowe.

Więcej

Nasza oferta:

  • Układ oparty na współpracy – optymalizacja relacji z producentami umożliwiająca osiąganie założonych celów
  • Wspólne planowanie biznesowe – dostosowanie kategorii urządzeń do zidentyfikowanych możliwości sprzedażowych.

Prognozowanie: Nasza wiedza na temat prognozowania sprzedaży i dostosowywania poziomu zapasów do przewidywanego popytu pomaga w dokładnym prognozowaniu zamówień i optymalnym zarządzaniu zapasami.

Zarządzanie zamówieniami: Ponieważ podstawą dla planowania i zakupów jest Twój model dostaw, zapewniamy realizację zamówień w taki sposób, aby właściwe urządzenia były dostarczane we właściwym czasie.

Nasz zespół ściśle współpracuje z producentami, sprzedawcami i operatorami sieciowymi, aby dopasować popyt do podaży. Dostosowujemy skonsolidowany popyt dla wszystkich linii produktów lub grup klientów do harmonogramu dostępności producenta. Pilnujemy, aby w odpowiednim czasie była dostępna odpowiednia ilość produktów, która pozwoli zrealizować założenia dotyczące wprowadzania urządzeń na rynek, akcji promocyjnych lub wyprzedaży sezonowych.

Monitorowanie: Stale monitorujemy wyniki biznesowe naszych klientów, aby określić, czy przyjęta taktyka marketingowa pozwala osiągać założone cele. Dzięki zarządzaniu wyjątkami i ocenie wyników możemy modyfikować przyjęte strategie i dostosowywać szczegółowe parametry współpracy z partnerami i dostawcami.

Ingram Micro wykorzystuje różne metody, aby zapewnić integrację z Twoimi systemami i zgodność z Twoimi specyfikacjami. Są to m.in. protokoły FTP, VPN, HTTP(s) oraz usługi internetowe (WebServices).

Wgląd w łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowane, elastyczne metody integracji umożliwiają płynną wymianę informacji. Dzięki tym spójnym i dokładnym danym możesz podejmować bardziej świadome decyzje i wprowadzać odpowiednie modyfikacje.

Więcej

Nasza oferta:

  • Zarządzanie wyjątkami – określanie, czy przyjęta taktyka marketingowa pozwala osiągać założone cele
  • Ocena wyników – dostosowywanie szczegółowych parametrów współpracy z partnerami i dostawcami.

Raportowanie: Nasze kompleksowe narzędzia do raportowania umożliwiają podgląd stanu zamówienia w czasie rzeczywistym, dostęp do danych o operacjach magazynowych, wyświetlanie popytu rynkowego na urządzenia, przygotowywanie spersonalizowanych sprawozdań finansowych, dostęp do informacji na poziomie jednostek magazynowych oraz podgląd stanu urządzenia dzięki seryjnemu, pełnemu systemowi monitorowania.

Ingram Micro udostępnia Ci informacje niezbędne do lepszego zarządzania firmą. Dzięki kompleksowym i spersonalizowanym narzędziom do raportowania zyskujesz wgląd we wszystkie działania dotyczące Twojego łańcucha dostaw – od momentu przygotowania zamówienia, aż do wycofania urządzenia z użytku.

Więcej

Nasza oferta:

  • Raporty dotyczące zamówień – wyświetlanie stanu zamówienia w czasie rzeczywistym
  • Raporty dotyczące operacji magazynowych – dostęp do bieżącego stanu magazynowania, personalizacji i transportu urządzeń
  • Raporty dotyczące prognoz i popytu – wyświetlanie danych rynkowych o popycie na urządzenia
  • Raporty finansowe – dostęp do spersonalizowanych sprawozdań finansowych
  • Raporty dotyczące informacji produktowych – dostęp do informacji o urządzeniach na poziomie jednostek magazynowych
  • Raporty dotyczące transakcji zwrotów – wyświetlanie stanu urządzenia w ramach logistyki zwrotnej.